Александър Керков

1901 - 1987

Александър Керков е първият композитор на фанфарна музика в България, музикант, музикален педагог, посветил целия си живот на децата, на младото поколение и на музиката.

Той е професионален музикант, свирил във военни оркестри, симфоничен оркестър, камерна музика, опери, оперети и др. Композира и аранжира маршове, китки, потпури, концертни валсове, хора, ръченици и др. Има повече от 45 години музикална дейност в подготовка, обучение, ръководство, дирижиране на музикални колективи.

В родния си град Габрово основава десет фанфарни училищни музики и не само.

Ранни години

Александър Керков е роден на 18 август 1901 г. в град Габрово. Произхожда от бедно многодетно работническо семейство. Баща му е работник опинчар (майстор на цървули), а майка му е домакиня. Има четирима братя.

В Габрово се учи до I-ви прогимназиален клас.

Семеен портрет, б.д.

София

На 14-годишна възраст отива в София, където продължава образованието си. Там той живее сред изключителни личности. Негова благодетелка е Стефани Иван Гюзелева – съпруга на математикa и философ Иван Гюзелев.

Тя е жената, която насочва младия Керков към музиката. По нейно желание на 10 октомври 1915 г. той постъпва във военната духова музика на I-ви пехотен полк.

Стефани Ив. Гюзелева, б.д.

Александър Керков на служба в Лейб-гвардейски конен полк, 1916 г.

Александър Керков живее в София близо 10 години, през които свири в две военни духови музики и симфоничен оркестър.

По настояване на диригента на симфоничния оркестър – маестро Георги Атанасов, постъпва в Музикалната академия, където изучава инструментите виолончело и цугтромбон.

Групова снимка на симфоничния оркестър на Лейб-гвардейски полк в София, диригент маестро Георги Атанасов, ок. 1918 г.

Александър Керков като ученик по цугтромбон, б.д.

Освен с инструментите виолончело и цугтромбон Александър Керков се запознава и с всички духови и ударни музикални инструменти.

На 12 юли 1925 г. завършва Академията и получава Свидетелство за завършено средно музикално образование по специални предмети.

От 1923 до 1925 г. свири като стажант в София.

Габрово

На 3 март 1926 г. Керков се завръща в родния си град Габрово, където до 1931 г. свири като професионален музикант в оркестрите на немите кина „Майчина грижа“ и на театъра.

През 1930 г. основава духовата музика при Техническо училище „Д-р Н. Василиади“, която ръководи в продължение на 10 години.

Александър Керков, б.д.

Ученическа духова музика при Техническо училище "Д-р Н. Василиади" с ръководител Александър Керков, 1932/1933 г.

Джаз "Керков" пред къщата за гости на Иван х.Беров, б.д.

През 1931 г. основава първия танцов оркестър, който по-късно става известен с името „Джаз Керков“, и го ръководи 18 години.

Визитна картичка на Джаз "Керков" с автограф, б.д.

Първи Джаз оркестър "Керков", 1 октомври 1931 г.

Украшение и гордост на родния град Габрово

През учебната 1935/1936 г. Александър Керков основава първата фанфарна музика при Девическото професионално училище на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“.

Фанфарна музика при Девическо професионално училище на Женско благотворително дружество "Майчина грижа", 1939 г.

1937/1938

Втора фанфарна музика при Втора прогимназия „Неофит Рилски“. Керков ръководи фанфарната музика в продължение на 16 години.

Фанфарната музика при Второ ОУ "Неофит Рилски" с диригент Александър Керков, по време на концерт по случай честване на 70 години от рождението му, 1973 г.

1938/1939

Трета фанфарна музика при Първа прогимназия "Радион Умников" в Габрово. Ръководена е от учителя Величко Мянков.

Фанфарните музики на Първа и Втора прогимназии в Габрово с ръководител Александър Керков, б.д.

1939/1940

Четвърта малка фанфарна музика при училище "Петър Падалски". Керков я ръководи в продължение на 4 години.

Първата фанфарната музика при ОУ "Петър Падалски", 1939 г.

1942/1943

Пета фанфарна музика при Детско общежитие - пансион в с. Етър, Габровско (дн. кв. Етъра).

1943/1944

Шеста фанфарна музика при Дружество "Юнак" в с. Бичкиня, Габровско.

1947/1948

Фанфарна музика при училище "Христо Ботев", основана на 3 март 1948 г. Тази фанфарна музика печели първенството на Фестивала в Габрово през май 1948 год.

Фанфарната музика при училище "Христо Ботев" с диригент Александър Керков, 1948 г.

1963/1964

Фанфарна музика при Начално училище "Васил Левски". Тази фанфарна музика печели орден и лауреатско звание от Третия републикански фестивал.

Фанфарната музика при НУ "Васил Левски" с диригент Александър Керков по време на карнавалната седмица в Габрово, 17 май 1969 г.

Фанфарната музика при НУ "Васил Левски" с диригент Александър Керков, 1 май 1964 г.

1963/1964

Фанфарна музика в Шесто основно училище "Митко Палаузов", основана на 1 декември 1966 г.

Фанфарната музика при ОУ "Митко Палаузов" с диригент и главен ръководител Александър Керков, б.д.

1969

Фанфарна музика в с. Добромирка, общ. Севлиево.

Първият композитор на фанфарна музика в България

„През годините, в които основах фанфарните музики имаше голяма нужда от ноти, а такива за фанфарна музика липсваха. Поради това аз се наех да преодолея тази нужда и с денонощен упорит труд и вдъхновение в продължение на пет години успях да задоволя нуждата от ноти. Станах първия български композитор по фанфарна музика. Композирал съм, аранжирал и пригодил за фанфарна музика повече от сто марша, китки, потпури, увертюри, валсове, хора, ръченици и други; 36 броя концертен материал от народни песни. Без да съм търгувал с произведенията си, всичко съм завещал за подарък на децата – малките фанфаристи, за спомен на всички фанфарни музики в цяла България, като първи детски композитор.“

Из „Автобиография на Александър Керков. Жител на град Габрово – професионален музикант“

"Народни песни (Малки потпури) за фанфарна музика от Александър Керков", 1971 г.

Малки потпури за фанфарна музика от народни песни, аранжирани от Александър Керков, 1971 г.

През 1965 г. се сформира комисия към ОНС – Габрово, която да обследва цялостната музикална дейност на Александър Керков. Като признание за дългогодишния му труд и всеотдайност комисията решава:

„Неговите музикални произведения прослушани от комисията на брой 55 по списък да бъдат откупени от Комитета по култура и изкуство и издадени, за да задоволят нуждата на стотиците фанфарни музики в страната, които търсят такива материали, а те липсват на пазара. В цялата страна няма композитор на песни за фанфарна музика. Това е един самобитен талант, който трябва да се използува...”

Списък на одобрените творби на Александър Керков от комисията обследвала неговата музикална дейност, 1965 г.

След години на неуморна творческа дейност и отдаденост Александър Керков се утвърждава като първият композитор на фанфарна музика в България.

За своя труд е награден с грамота и значка на 100-годишния юбилей на читалище „Априлов-Палаузов“, а през 1981 г. е награден и с орден „Червено знаме на труда“.

Александър Керков почива на 31 октомври 1987 г.


Поклон пред вечния музикант!

Александър Керков, 1965 г.