Обща информация
за проекта

Проект

„Вечният музикант и чаровният зевзек на Габрово“

Проектът предвижда изработване и експониране в градска среда на скулптурна фигура на Александър Керков, първият композитор на фанфарна музика в България и известен габровски музикант, музикален педагог и зевзек, посветил целия си живот на децата, на младото поколение и на музиката. Фигурата на Керков, седнал на пейка, ще бъде изработена от месинг в естествен човешки ръст от габровския скулптор Георги Балабанов. Композицията ще бъде поставена в градинката пред Кафене „Глинени гърнета”.

Проектът отговаря на потребностите на обществото за признание и уважение към градската памет и история. Има обединяващ общността ефект и допринася за засилване на чувството на гордост и принадлежност, за популяризиране на важни личности от Габрово и предаване на знанието за миналото, като пример за възпитанието на днешните и бъдещи поколения.

Скулптурата и идеята, която символизира, ще изпълни желанието на ЖБД „Майчина грижа” за създаване на културно пространство, което символизира признателността към миналото, защото общество, което не уважава традициите е обречено на безверие и безпътица.

Проектът на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ се реализира с дарения на габровци и е съфинансиран по Програма „Култура“, Приоритет 1: „160 години Габрово град“ на Община Габрово.

Визуализация в реална среда на макета на скулптурната композиция на Александър Керков.
												Автор: Георги Балабанов

Визуализация в реална среда на макета на скулптурната композиция на Александър Керков. Автор: Георги Балабанов.

Цели на

проекта


1.

Да съдейства за поддържането и съхраняването на обществената памет за делото и приноса на видни личности от Габрово в развитието на града.

2.

Да осигури широк достъп до културен продукт с обществена значимост; да насърчи утвърждаването и популяризирането на образа на Габрово като град на нестандартни и креативни личности, с уникално чувство за хумор и да повиши авторитета на града на национално и международно ниво.

3.

Да създаде привлекателно място и пространство за неформални срещи и отдих и територия за социални контакти.

4.

Да стимулира развитието на туризма в града.

Младите хора в Габрово

Проектът дава възможност да споделят ценностите, традициите, важните дати и събития на града и да ги съхранят и предават на следващите поколения; възможност да се почувстват обогатени и интегрирани в обществото; възможност за възпитание в почит и уважение към приноса на важни за развитието на града личности и събития; засилване на чувството на принадлежност към града.

Културната общност в града

Пространството ще се превърне в алтернативно място за реализиране и представяне на творчески проекти; ще насърчи създаването на културни продукти, свързани с постигане на значими цели.

Местната общност

Засилване на чувството на гордост и принадлежност към града.

Гостите на града

Проектът има за цел да превърне пространството около скулптурата в културна забележителност и привлекателно място за туристите, както и да популяризира града като туристическа дестинация.

Партньори


Държавен архив - Габрово

Държавен архив - Габрово е отдел в Дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново. Архивът е търсен и необходим партньор при реализирането на проекти, посветени на историята, бита и ежедневието на габровци, на съдбата и значението на известни личности от града.

БМЧК - Габрово

Български Младежки Червен кръст е неправителствена младежка организация с изградени и добре функциониращи структури и клубове, основана през 1921 година. Тя е неразделна част от Националната организация на БЧК. БМЧК – Габрово са партньори на ЖБД „Майчина грижа” в много благотворителни инициативи.

Организационен комитет

с участието на представители на Община Габрово и следните културни институции:

Държавен архив – Габрово,
Национален музей на образованието – Габрово,
Регионален етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово,
Регионален исторически музей – Габрово,
Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово,
Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово,
Илко Илиев – музикант, аранжор и композитор.

Дарители


Благодарността приляга на човешкото сърце, а жестът на благодарност е форма на морална памет и извисяване на духа!

За реализирането на проекта получихме финансова подкрепа от много габровски фирми и организации. Благодарим за подкрепата и на всички габровци, дали своята лепта в дарителницата!

Благодарим от сърце за подкрепата!
Нека заедно творим добро!

Снимка на макета на скулптурната фигура на Александър Керков