Дигитална изложба,
посветена на Александър Керков

Дигитална изложба

Александър Керков - Създателят на фанфарни училищни музики, наречени „Украшение и гордост на Габрово“

По повод подкрепа дейностите на Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ за събиране на средства за изграждане на скулптура на Александър Керков, Държавен архив – Габрово подготви дигитална изложба, посветена на първия композитор на фанфарна музика в България, с траен отпечатък върху габровския хумор.

Експозицията проследява дейността му свързана с основаването на фанфарни музики към различни габровски училища и неговите заслуги в областта на композицията и аранжирането на специфични за жанра музикални произведения. Представени са кадри от целия му житейски път, преминал в София и Габрово, нотни репертоари, снимки на оркестрите, които дирижира, афиши от представления, включително на първия танцов оркестър, който става известен като „Джаз Керков“, снимки на фанфарните училищни музики, които с право са наречени „украшение и гордост на Габрово“. Поместени са цитати от автобиографията му и спомени на негови съратници.

Използвани са документи от личния фонд на Керков, както и от фондовете на Николай Антонов, Константин и Милка Берберови - негови ученици, приятели и последователи.

Александър Керков е личност, с принос към дейността на Дружество „Майчина грижа“, тъй като през по-голямата част от професионалния си път участва безвъзмездно във всички организирани от дамите благотворителни балове и събития за набиране на средства.