Благодарност към нашите дарители

Продължават нашите благодарности за подкрепата на проекта ни „Изграждане на скулптурна фигура на първият композитор на фанфарна музика в България и известен габровски музикант, музикален педагог и шегобиец, Александър Керков“.

Благодарим за подкрепата и участието в нашите инициативи за набиране на средства за Проекта на приятелите ни от Български младежки Червен кръст – Габрово и на нашите ежегодни дарители – Иван Колев и Мариана Никифорова.

Изказваме своята признателност към Фондация „Габрово преди и сега“, Фирма „ДИКСИ“ ООД, Фирма „АМК“ ООД, Фирма „ТИС ОЙЛ“ ООД, г-н Йордан Славев, Фирма „ВАС“ ЕООД и към всички габровци, дали своята лепта в нашата дарителница. Благодарим за голямата подкрепа и на Обществен дарителски фонд – Габрово, който ни съфинансира със средства от Фондация „Америка за България“.

ЖБД „Майчина грижа“

Сподели

Previous Memory

Дарителската кампания
за набиране на средстава
приключи

Новини

Next Memory

Държавен архив - Габрово
с дигитална изложба,
посветена на Керков

Новини